Autoverwertung

Ustawa o demontażu pojazdów – czy to działa?

Z punktu widzenia przedsiębiorcy, zajmującego się sprzedażą używanych części najważniejszym aktem prawa jest;

Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji​​​​​​​​​​  z dnia 20.01.2005r.

 

Najważniejsze fragmenty tej ustawy to;​

Art. 5.
1. Zbieranie pojazdów wycofanych z eksploatacji mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący punkty zbierania pojazdów i przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu.
2. Demontaż pojazdów wycofanych z eksploatacji może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.

Art. 18.
Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji przekazuje go wyłącznie do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów.

Art. 48.
Kto wbrew przepisowi art. 18 nie przekazuje pojazdu wycofanego z eksploatacji do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, podlega karze grzywny.

Art. 53a.
1. Kto poza stacją demontażu dokonuje:

1) usunięcia z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów lub substancji niebezpiecznych,
w tym płynów,
2) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji przedmiotów wyposażenia lub części nadających się do ponownego użycia,
3) wymontowania z pojazdów wycofanych z eksploatacji elementów nadających się do odzysku lub recyklingu – podlega karze pieniężnej od 10 000 do 300 000 zł.

2. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 1, wymierza, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor ochrony środowiska.

 

Pełny tekst ustawy <<TUTAJ>>

Warto się z nim zapoznać, gdyż niestosowanie się do tych przepisów może sporo kosztować.

Wprawdzie ustawa ta przez kilka lat była „martwa” ale dzis jest juz coraz bardziej egzekwowana.

 

Czy jest szansa na zmianę przepisów?

Osobiście nie sądzę, gdyż w Polsce działa silne lobby branży recyklingu pojazdów.

Polecam też ten artykuł.